Като агенция за подбор на персонал, винаги се стремим да отговорим максимално на изискванията зададени от клиентите ни по отношение на търсените служители. Услугите по набиране и подбор са без предварителни плащания или такси. Хонорарът е дължим единствено, в случай че клиента реши да наема представен от агенцията ни кандидат. Можем смело да заявим, че през миналата година сме се справили успешно в 94% от случаите при намирането и селекцията на кандидати за възложените ни проекти. Ключът към успеха ни е база от над 9000 специалисти в широк спектър от професии, в комбинация със специализиран посреднически cloud-based софтруерен продукт. Екипът ни е изграден изцяло от професионалисти с опит в набирането и подбора, това е и единствената услуга в спектъра на човешките ресурси, която агенцията ни предлага – за разлика от останалите HR агенции. Индивидуални ни подход и експертна оценка допринасят за създаването на дългосрочни партньорства с клиентите ни. И разбира се, не на последно място, е стриктното спазване на всеки един от зададените ни срокове, като целта ни е да представим селектирани кандидатури в рамките на 10 работни дни. Ако желате да научите повече, може да е свържете с наш служител в секцията „Контакти“.