Често задаван въпрос от страна на работодателите е, как протича сътрудничеството с нас при положение, че използват услугите ни.

Процесът на подбор при нас протича по следния начин:

Стъпка 1. Подписване на договор и попълване на заявка за подбор (подробно описание на търсения профил)
Стъпка 2. Стартиране на процедурата – имаме десет работни дни от подписването на договора, в които правим предварителната селекция и провеждаме разгвори с всеки един от кандидатите, отговарящите на зададените от клиента критерии.
Стъпка 2.1. Информираме клиента, как се движим с набирането и подбора в края на всяка седмица по време на десетдневния срок.
Стъпка 4. Представяме кандидатурите на клиента веднага след края на зададения срок.
Стъпка 5. Спомагаме за организиране на интервюта на място с клиента – при желание от негова страна, изпращаме наш сътрудник, който да участва и помага с интервюирането на селектираните кандидати.