+359886546062 info@evropakonsult.com

Всеки Мениджър поне веднъж си е представял идеалния служител: продуктивен, изпълнителен, гъвкав, но в същото време проактивен и най-важното – неуморен и винаги готов за ефективна работа. Реалността обаче е, че работниците са обикновени хора, които се уморяват, изгарят, зависят от настроението си, от атмосферата и от много други фактори. Днес ще говорим подробно за състоянието „бърнаут“ (прегаряне) 

Борбата срещу емоционалното и професионално изгаряне (бърнауте прерогатив не само на самия служител, но и на работодателя. Работниците, изпитващи синдром на емоционалното изгаряне, са изключително неизгодни за компанията. Те създават нездравословна, напрегната атмосфера в екипа, причиняват високо текучество на персонала, намаляват общата производителност на труда и провокират производствени аварии. 

Как се проявява синдрома на бърнаут? kak-se-proyavyava-sindromat-burnout 

Синдромът на емоционално изгаряне се проявява както във физическа умора, така и в психологическа. И двата фактора са неразривно свързани. Те влияят един на друг, усилвайки опасни симптоми, сред които: 

– Намаляване на работоспособността

– Апатия 

– Проявата на агресия 

– Намаляване на концентрацията 

– Постоянна умора 

– Безсъние 

– Нарушения на сърдечно-съдовата система 

– Обостряне на хронични заболявания 

Бърнаут се отразява изключително негативно на производителността на служителите. Води до забавяне, неспазване на сроковете, конфликти с колеги и началници. Емоционалното изгаряне е особено опасно за работници, занимаващи се с физически труд.  То често провокира невнимание, грешки и увеличава риска от травми. 

Как да се борим с бърнаут? 

Ето няколко ефективни метода, които помагат за значително намаляване на рисковете от бърнаут сред работниците. 

Благоприятен работен график 

Една от първите и най-чести причини за изгарянето сред служителите е строгият работен график. Глобите и наказанията за определени нарушения влошават ситуацията още повече. В такава неблагоприятна атмосфера човек започва да се чувства експлоатиран, което се отразява негативно на психичното му здраве. 

Не забравяйте, че колкото и да е стегнат работният график, служителите трябва да отделят време за почивки. За предпочитане са възможностите да излязат на чист въздух и смяна на обстановката. 

Постоянното преработване също води до проявата на прегаряне. То от своя страна води до намаляване на лоялността към работодателя и мотивацията за работа. Ако служителите във вашата компания твърде често дават извънреден труд, помислете за преразглеждане на графика. Може да си струва да въведете смени, да наемете допълнителен персонал или по-равномерно да разпределите товара между подчинените. 

Курсове и обучения за служители 

Големите компании отдавна осъзнават необходимостта от провеждане на специализирани курсове и обучения за своите служители. Те включват емоционална интелигентност, управление на времето и различни практики за осъзнаване. Отделянето на бюджет за обучение на служители, увеличава знанията и лоялността им към компанията. 

Ако все още не сте готови да организирате такива обучения за вашите служители, може да се ограничите до курсове за повишаване на квалификацията. Получаването на нови знания има благоприятен ефект върху мозъчната функция и повишава вътрешната мотивация.

Проучванията показват, че служителите, препоръчани за допълнително обучение, започват да виждат перспективи за кариера, което им помага да се чувстват по-щастливи и по-спокойни. 

Корпоративен живот 

Важен момент в борбата срещу емоционалното изгаряне е приятелската атмосфера в екипа. Резултатите от изследванията доказват, че неформалната комуникация между служителите засилва усещането за участие в обща кауза и повишава мотивацията за работа. Чувството за подкрепа от колегите и съпричастността също помагат да се противопоставят на емоционалното и професионално изгаряне и да се борят с умората. мъже работят и се забавляват на работното място

Създаването на благоприятна атмосфера в екипа е възможно с помощта на корпоративни събития. 

Не е необходимо да се организират скъпи корпоративни събития. Достатъчно е да се въведе традицията да се поздравяват служителите за техния рожден ден, да се празнуват успехи на компанията или да се организират неформални тиймбилдинги. 

Модният израз „тийм билдинг“, все пак не губи своята същност и ефективност. Назначете отговорници за неформалния живот на компанията. Насърчете неработни събития, въведете свои вътрешните корпоративни традиции. 

Зониране на помещенията 

Наскоро отворените офиси в стил „open space“ често водят до факта, че служителите страдат от липса на лично пространство. Дори психологически отблъскват такова място на работа, без да го чувстват „свое“. Това води до недоволство в екипа, както и до текучество на персонала. 

Психолозите казват, че компетентното зониране на работните стаи може да намали вероятността от бърнаут с 30%. 

Ако вашият офис е проектиран в стил „отворено пространство“, уверете се, че работното място на всеки служител е затворено поне от едната страна от любопитни очи (стена, преграда, шкаф). 

Спазване на нормите за безопасност 

Проявата на симптоми на прегаряне се увеличава, ако служителят не се чувства в безопасност на работното място. Това на първо място се отнася до работниците в производствените съоръжения, складовете и цеховете. Там рисковете от нараняване са най-високи. Офисните работници обаче често чувстват последиците от неспазването на стандартите за безопасност на работното място. Спазването на правилата за защита на труда е отговорност на работодателя. 

Трябва да се има предвид, че вентилацията, осветлението и акустиката  влияят на физическото и психологическото състояние на служителите. 

Поощряване на инициатива 

Още в края на 80-те. от миналия век американската компания USDA Forest Service осъзнава значението на насърчаването на инициативата и иновациите на своите служители. 

Водена от мениджър на име Флойд Марита, компанията разработи програмата Project Spirit, която доказа, че промяната на организационния климат може да има благоприятен ефект върху работата и финансовото състояние на компанията. скупчени ръце на няколко човека над работния плот

Така реформата на корпоративната култура е довела до факта, че служителите за 4 години предложили повече от 12 хиляди иновативни идеи, което в крайна сметка спомогнали за оптимизиране на работата на компанията, повишаване на ефективността, подобряване на обслужването на клиентите и намаляване на разходите. 

Проучванията доказват, че служителите, които не се страхуват да поемат инициативата и поемат отговорност за своите идеи, чувстват, се чувстват нужни и по-ясно разбират мястото си в екипа. 

Нещо повече, насърчаването на инициативата от страна на висшестоящите помага на служителите да се докажат, да разкрият своя творчески потенциал и мотивира по-нататъшното развитие на способностите. 

Защитата на служителите от бърнаут на работното място означава осигуряване на просперитет и продуктивен труд за много години напред.