+359886546062 info@evropakonsult.com
Наемане на персонал чрез дистанционно интервю – какво трябва да знаете?

Наемане на персонал чрез дистанционно интервю – какво трябва да знаете?

Дистанционните интервюта не са новост при наемане на персонал, особено за международните компании. Те проявяват значителна гъвкавост и наемат служители от различни точки на света. Глобалното разпространение на COVID-19 обаче промени значително начина на работа. ...
Сплотете екипа чрез тиймбилдинг

Сплотете екипа чрез тиймбилдинг

Тиймбилдингът е цяло направление от действия и мероприятия, насочени към укрепване на вътрешно-колективните отношения, за да се изгради ефективен екип. Буквалният превод на посочената категория от английски означава „team building“. За повишаване на работоспособността...
Какви методи се използват при подбор на персонал?

Какви методи се използват при подбор на персонал?

Проблемите с формирането и развитието на кадровия потенциал на организацията в условията на развиваща се пазарна система и нарастваща конкуренция правят актуално търсенето на нови и подобряването на прилаганите методи и процедурите за подбор на персонал.  Процедурата...
Налагане на дисциплинарно уволнение – как и кога?

Налагане на дисциплинарно уволнение – как и кога?

Кога и как можем да уволним слжуител?   В днешната статия ще поговорим по-подробно за дисциплинарното уволнение. От предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания уволнението е най-тежкото такова.                За какво може да се налага наказанието...
Кои са най-често задаваните въпроси на интервю за работа?

Кои са най-често задаваните въпроси на интервю за работа?

Разкажете за себе си на работното интервю. Отговаряйки на този въпрос и други въпроси по време на интервю, запазете спокойствие и говорете със уверен тон. Разкажете това, което ще бъде важно за работодателя: място на обучение и специалност, трудов опит, знания и...