+359886546062 info@evropakonsult.com

Възлагането на процеса по набиране на служители на агенция за подбор е една сравнително нова услуга у нас. Много от работодателите не са информирани за нейните предимства. В днешната статия ще поговорим за основните ползи от това.

Професионални методи за набиране и селектиране на кандидати

Всяка агенция за подбор на персонал разполага със съответните утвърдени практики за набиране и подбор на служители. Професионалните методи на подбор включват широк спектър от сорсинг канали за набиране на кандидати. За тях ще говорим по-подробно във втората точка от статията.

Други използван метод е професионалното провеждане на интервю, което е съставено от следното:

  • оценяване на твърди и меки умения
  • уточняване на причини за напускане на предишни работни места на кандидатите,
  • тестова проверка на техните практически знания и умения
  • уточняване на финансовите им очаквания, както и изискване и проверка на препоръки от предходни работодатели.

Целият този процес води до представянето на селектирани кандидатури с подробна информация за всяка една от тях. Добре свършената работа от страна на фирмата за подбор, значително улеснява работодателите във взимането на крайно решение в подбора.

 

Повече канали за намиране на необходимите служители

Така наречените сорсинг (от английската дума source в превод “извличам“) канали са на практика различните методи за информиране на потенциални кандидати за дадена позиция.

Основният метод при набирането на кандидати, на който разчита нашата агенция за подбор на персонал е специализиран посреднически софтуер с база от над 25,000 души с различно по вид образование и опит. Програмата позволява задаването на конкретни изисквания и информирането на точно определени потенциални кандидати, които отговарят на зададените изисквания на работодателя и които биха могли да проявят интерес към отворената позиция.

Друг начин за събиране на автобиографии използван от агенциите за персонал са  социалните мрежи и по-конкретно LinkedIn. Професионалната социална мрежа, както е наричана, позволява търсения на хора според следните критерии:

  • текуща/предходна професия,
  • образование,
  • езикови умения и локация.

 

LinkedIn предоставя и опцията за публикуване на обяви, които дават добри резултати, но най-вече в търсенето на средно и високо-квалифицирани кадри и то в ограничен брой професии.

Когато говорим за набиране на персонал, не бихме могли да пропуснем и кариерните сайтове. Сайтът с най-голям трафик и основен пазарен дял си остава Jobs.bg. Той бива следван от друга все по-налагаща се платформа за търсене и предлагане на работа, а именно zaplata.bg

Последното, което бих искал да спомена са Кариерните форуми. Там много от агенциите за подбор, включително и нашата взимат участие. Това е един добър метод за събиране на автобиографии по конкретна позиция и  лични впечатления за дадените кандидати.

 

Спестяване на време

Използването на фирма за подбор на персонал при намирането на служители, спестява времето и енергията, които са необходима при търсенето и провеждането на интервюта, тестове и проверка на препоръки от работодателя. Това позволява на всеки Мениджър да се фокусира  върху ежедневните си задачи и да бъде по-продуктивен на работното си място.

 

Гаранционен период

Често срещано е нови служители да напускат работните си места през първите няколко месеца, което бива проблем за всеки работодател, който е инвестирал ресурси в намирането и обучението на подобен кадър.

Повечето агенции за подбор на персонал имат в договорите си така наречения „гаранционен период“ при напускането или освобождаването на служител. Тази точка от договора дава право на работодателя да изиска намирането на нов служител от страна на агенцията без да трябва отново да заплаща хонорар.

Нашата агенция предлага подобен период за първите 3 до 6 месеца на всеки нает служител в зависимост от позицията и договорените условия с клиента.

 

Хедхънтинг

Хедхънтинга (от английските думи head hunt в превод лов на глава) представлява привличането на конкретни служители. Те обикновено заемат по-високи позиции в конкурентни на клиента компании. За тази практика, много често се прибягва до услугите на агенция за подбор, която да опита да „открадне“ необходимите кадри.